Cần tìm 02 bạn nữ ở ghép tại Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân giá dưới 3tr

Mã tin đăng: 414254
Ngày đăng: 13/04/2015 | Vị trị: Hà Nội - Thanh Xuân
Địa chỉ: Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân
Điện thoại: Vu Thanh Phuong 0163
Diện tích: 29m² | Giá cho thuê: 599000

Mô tả:

Cần tìm 02 bạn nữ ở ghép tại Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân giá dưới 3tr


Cần tìm 02 bạn nữ ở ghép tại Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân


1 Cần tìm 02 bạn nữ ở ghép tại Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân


2 Cần tìm 02 bạn nữ ở ghép tại Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân


3 Cần tìm 02 bạn nữ ở ghép tại Ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân