Con 1 phong cho thue. Gia 1t ở 36 phuơng liệt

Mã tin đăng: 256935
Ngày đăng: 14/05/2015 | Vị trị: Hà Nội - Thanh Xuân
Địa chỉ: 19 ngo 36 phuong liet
Điện thoại: trang 093401988
Diện tích: 11m² | Giá cho thuê: 1000000

Mô tả:

Con 1 phong cho thue. Gia 1t. Dien tich: 11m. Sach se, thoang mat. Co nguoi don ve sinh. Lien he: trang 093401988. Dia chi: 19 ngo 36 phuong liet