Cho thue phong

Mã tin đăng: 441313
Ngày đăng: 17/04/2015 | Vị trị: TP Hồ Chí Minh - Quận 3
Địa chỉ: cach mang thang 8
Điện thoại: 0909824455
Diện tích: 12m² | Giá cho thuê: 1500000

Mô tả:

Con 1 phong rieng biet, nha nguyen can khong chung chu, gio giac tu do, gan to hien thanh. Lien he : 0909824455 gap hùng.